UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja web domene www.silver-for-you.hr i njenih podstranica

Internetska stranica www.silver-for-you.hr je u vlasništvu poduzeća Silver for you d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.silver-for-you.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Web Shopa SILVER FOR YOU i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.silver-for-you.hr (dalje u tekstu: Web Shop SILVER FOR YOU) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.silver-for-you.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web Shopa SILVER FOR YOU bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web Shopa SILVER FOR YOU u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web Shopa SILVER FOR YOU vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web Shopa SILVER FOR YOU ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa SILVER FOR YOU, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa SILVER FOR YOU u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web Shopu SILVER FOR YOU te pružanju određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

SILVER FOR YOU d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web Shop SILVER FOR YOU te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web Shopa SILVER FOR YOU. Korištenjem sadržaja Web Shopa SILVER FOR YOU, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Web Shop SILVER FOR YOU , uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Web Shopa SILVER FOR YOU, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja SILVER FOR OU d.o.o. Usluge Web Shopa SILVER FOR YOU zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjena.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Web Shopa SILVER FOR YOU, poduzeće SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Web Shop SILVER FOR YOU.

Korištenje usluga Web Shopa SILVER FOR YOU odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa SILVER FOR YOU od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, koji u tom slučaju preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a SILVER FOR YOU d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

 

KORIŠTENJE STRANICE www.silver-for-you.hr I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shopom SILVER FOR YOU, a nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je SILVER FOR YOU d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Web Shopa SILVER FOR YOU, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Web Shop SILVER FOR YOU nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici), a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima poduzeće SILVER FOR YOU d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Web Shopa SILVER FOR YOU za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Web Shopa SILVER FOR YOU dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, SILVER FOR YOU d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Osim toga, SILVER FOR YOU d.o.o. zadržava pravo sprječavanje pristupa web stranicama s IP adresa korisnika s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja, te s te osnove SILVER FOR YOU d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost.

Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika bit će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Ako korisnik koristi Web Shop SILVER FOR YOU kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova

Ovi Uvjeti su objavljeni 30. studenog 2015. godine na www.silver-for-you.hr