UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “WEB SHOP SILVER FOR YOU”

  1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.silver-for-you.hr je poduzeće SILVER FOR YOU d.o.o. Korištenjem usluge Web Shopa SILVER FOR YOU i svih pridruženih stranica na domeni www.silver-for-you.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa SILVER FOR YOU, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa SILVER FOR YOU i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa SILVER FOR je poduzeće SILVER FOR YOU d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 27291523570, sa izdvojenim uredom i skladištem na: Avenija Dubrava 2, 10040 Zagreb.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa SILVER FOR YOU, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, SILVER FOR YOU d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa SILVER FOR YOU u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa SILVER FOR YOU odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa SILVER FOR YOU od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a SILVER FOR YOU d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.silver-for-you.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

Web Shop SILVER FOR YOU se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.silver-for-you.hr. Web Shop SILVER FOR YOU zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

*** Slike proizvoda na Web Shopu SILVER FOR YOU su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Web Shop SILVER FOR YOU će nastojati na web stranicama www.silver-for-you.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

 

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA SILVER FOR YOU”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu SILVER FOR YOU d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i poduzeća SILVER FOR YOU d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu SILVER FOR YOU i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop SILVER FOR YOU u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa SILVER FOR YOU uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu SILVER FOR YOU, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom te putem telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (kada su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.silver-for-you.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.silver-for-you.hr izražene su s uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu SILVER FOR YOU d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa SILVER FOR YOU,

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa SILVER FOR YOU,

– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefona na 099/2740501, radnim danom od 8-16h ili putem pošte (inboxa) Facebook fan stranice Silver for you Hrvatska

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge (korisničko ime) i odabrati sigurnosnu lozinku te upisati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, SILVER FOR YOU d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i poduzeća SILVER FOR YOU d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti SILVER FOR YOU d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na SILVER FOR YOU d.o.o., Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: webshop@silver-for-you.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa SILVER FOR YOU u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju SILVER FOR YOU d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

 

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada SILVER FOR YOU d.o.o., odnosno Web Shop SILVER FOR YOU zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca SILVER FOR YOU d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

 

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu SILVER FOR YOU d.o.o. (za Web Shop SILVER FOR YOU), Avenija Dubrava 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je SILVER FOR YOU d.o.o. odnosno Web Shopu SILVER FOR YOU uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

 

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti poduzeću SILVER FOR YOU d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio SILVER FOR YOU d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.silver-for-you.hr uključuju PDV.

SILVER FOR YOU d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, voditelji Web Shopa SILVER FOR YOU će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Web Shop SILVER FOR YOU na: webshop@silver-for-you.hr ili na telefonski broj 099/2740501, radnim danom od 8-16 h kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

 

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.silver-for-you.hr i njenim podstranicama i to vezano uz: ime tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop SILVER FOR YOU je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

 

NAČINI PLAĆANJA

Način plaćanja  u web shopu – plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi zaposleniku GLS Croatia d.o.o. kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop SILVER FOR YOU prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu PLATITELJA.

c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop SILVER FOR YOU prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Plaćanje kreditnim karticama – primamo kartice American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners, DinaCard, Discover ili PayPal-om

Kupac koji plaća kreditnom karticom/PayPal-om automatski se vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke sa kartice/korisničkog PayPay računa.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun SILVER FOR YOU d.o.o. Novčani primitak na računu poduzeća SILVER FOR YOU d.o.o. vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdana i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju brzom dostavnom službom.

Načini plaćanja na SILVER FOR YOU prodajnim mjestima:

  1. GOTOVINA
  2. KARTICE
  • AMERICAN EXPRESS
  • DINERS
  • MAESTRO
  • VISA
  • MASTERCARD

 

      OBROČNA OTPLATA

DINERS Erste&Steiermaerkische banke– od 2 do 6 rata (bez obzira na iznos rate)


OBROČNA OTPLATA:

od 2 do 6 rata – minimalni iznos transakcije računa 200,00 kn

  1. MAESTRO i DEBIT GOLD MASTERCARD KARTICE Erste&Steiermaerkische banke.
  2. MAESTRO KARTICE – Slatinske banke d.d., Istarske kreditne banke Umag d.d., Jadranske banke d.d., Veneto banke d.d., Kreditne banke Zagreb d.d., Primorske banke d.d., Sberbank d.d., Kentbank d.d.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda te elektronički sustav Web Shopa SILVER FOR YOU potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave se ne naplaćuje. Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Dostava je BESPLATNA. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke SILVER FOR YOU d.o.o., izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema na skladištu ili proizvoda koji se rade po narudžbi (ogrlice i narukvice s imenima, vjenčano prstenje) te specifičnoj kategoriji proizvoda poput prstena kod kojih je često potrebna ručna prilagodba veličine proizvoda. Ukoliko se radi o takvom slučaju, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za period prvotno potreban da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi za prodaju putem Web Shopa SILVER FOR YOU.

Ukoliko poduzeće SILVER FOR YOU d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirat će Kupca telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se brzom dostavnom službom GLS Croatia d.o.o. u roku 3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke SILVER FOR YOU d.o.o.

 

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVOR TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ako kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa SILVER FOR YOU na telefonski broj 099/2740501, radnim danom od 8-16 h. Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ako pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop SILVER FOR YOU, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: webshop@silver-for-you.hr, ured: Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 099/2740501, radnim danom od 8-16 h.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ako se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web shopa SILVER FOR YOU te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/ KUPACA

Web Shop SILVER FOR YOU se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa SILVER FOR YOU te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop SILVER FOR YOU može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu SILVER FOR YOU. Web Shop SILVER FOR YOU nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ako navedeni nisu u domeni Web Shopa SILVER FOR YOU. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop SILVER FOR YOU na e-mail adresu: webshop@silver-for-you.hr.

Web Shop SILVER FOR YOU će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa SILVER FOR YOU. Web Shop SILVER FOR YOU prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa SILVER FOR YOU bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop SILVER FOR YOU prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop SILVER FOR YOU će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa SILVER FOR YOU od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop SILVER FOR YOU će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Prodavatelj redovito daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe (slanje newslettera).