Zaštita podataka korisnika/kupaca

Web Shop SILVER FOR YOU se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa SILVER FOR YOU te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop SILVER FOR YOU može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu SILVER FOR YOU. Web Shop SILVER FOR YOU nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ako navedeni nisu u domeni Web Shopa SILVER FOR YOU. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop SILVER FOR YOU na e-mail adresu: webshop@silver-for-you.hr.

Web Shop SILVER FOR YOU će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa SILVER FOR YOU. Web Shop SILVER FOR YOU prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa SILVER FOR YOU bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop SILVER FOR YOU prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop SILVER FOR YOU će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa SILVER FOR YOU od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop SILVER FOR YOU će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Prodavatelj redovito daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe (slanje newslettera).

Web shop Silver for you ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica web shop www.silver-for-you.hr koristi usluge treće strane, odnosno tvrtke Web Studio d.o.o. i ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.